КПНЗ "Станція юних техніків Покровського району" Криворізької міської ради

 

https://drive.google.com/file/d/1Bah7U1Zwiwxm4i6ho24xXCmy4d8uPG3c/view?usp=sharing

Превентивне виховання

  

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

02.09.2020                                     м. Кривий Ріг                                    № __52__

 

 

Про організацію роботи з превен-тивного виховання в закладі у 2020/2021 навчальному році

 

  Керуючись законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання і протидію домашньому насильству», враховуючи рекомендації листів Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 №1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі та попередження і протидії булінгу (цькування)», наказом ДОН ВКМР від 31.08.2020 № 164 «Про роботу закладів загальної середньої освіти з питань превентивного виховання у 2019/2020 навчальному році та організації роботи у 2020/2021 навчальному році» з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти міста,  запобігання вчинення дітьми кримінальних проступків, злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю,

  НАКАЗУЮ:

 1.  
 2. Призначити Козлову О. О., заступника директора з НВР, відповідальною особою за оперативне реагування у випадку звернення щодо факту булінгу в закладі.

2. Затвердити План заходів щодо організації роботи з превентивного виховання в закладі в 2020/2021 навчальному році (додаток 1), Порядок дій щодо запобігання і протидії булінгу та реагування у випадку виявлення булінгу в закладі (додаток 2).

3. Здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі.

                                                                              Постійно

4. Неухильно дотримуватись Порядку дій щодо запобігання і протидії булінгу в закладі та реагування у випадку виявлення булінгу в закладі.

   Постійно

 

         5. Оприлюднювати інформацію про проведену роботу на сайті закладу.

                                                                                       Постійно

6. Аналізувати стан профілактичної роботи в закладі щодо попередження негативних проявів серед дітей, звітувати про проведену роботу через складання довідкових записок та проектів наказів.

                                                             Щоквартально

7. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на Козлову О. О., заступника директора з навчально-виховної роботи, контроль залишаю за собою.

 

 

 

Директор КПНЗ «СЮТ

Покровського району» КМР                                                  Г. Рум’янцева

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

З на_________Валентина Бєрлін

«       » ___________ 2019

 

 

 

 

 

                                    

                                         

                                                   Додаток 1

до наказу КПНЗ «СЮТ Покровського району» КМР від 02.09.2020 № _____

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації роботи з превентивного виховання в закладі

в 2020/2021 навчальному році

 

1. Забезпечити виконання чинних законодавчих та нормативно-правових документів у частині проведення якісної роботи серед учнів, спрямованої  на  створення безпечного освітнього середовища в закладі,  запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів дітьми та підлітками – вихованцями закладу.

Протягом  2020/2021 навчального року

 1. Надавати методичну, консультативну допомогу педагогам закладу щодо організації превентивного виховання, впровадження профілактичних програм в освітній процес, проведення інформаційно-роз’яснювальної, профілактичної роботи  серед вихованців та їх батьків шляхом організації та проведення різних заходів для педагогічних працівників та учнівської молоді закладу.

Протягом 2020/2021 навчального року

 1. Оприлюднити на вебсайті закладу план заходів, направлених на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  на 2020/2021 навчальний рік, порядок подання та розгляду  (з дотриманням конфіденційності заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі  та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

                До 07 вересня 2020 року

4. Визначити місця та території закладу та прилеглих територіях , які потенційно небезпечні для вчинення булінгу.

До 07 вересня 2020 року

 1. Організувати та здійснювати контроль за проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу щодо порядку реагування на випадки булінгу та відповідальності за булінг в закладі.

Протягом  2020/2021 навчального  року

 1. Сприяти залученню до превентивної роботи з учнями, педагогами, батьками відповідні установи, організації, фонди тощо.

Протягом  2020/2021 навчального  року

 1. Створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів освітньої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів.

Протягом  2020/2021 навчального  року

 1. Спланувати проведення та участь у методичних заходах з розглядом питань організації роботи з формування позитивних соціальних установок (запобігання вживанню школярами алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів, попередження проявів булінгу та агресії в учнівської молоді) як системного  педагогічного  процесу.

До 07вересня  2020  року

 1. Організувати  проведення  та участь у просвітницьких  тижнях, декадах, місячниках («Життя яскраве без тютюну, алкоголю, наркотиків», «16 днів проти насильства», «Ти маєш знати!» «Я маю право!»), превентивних бесідах, тренінгах, використання малюнків,  тематичних круглих столах, диспутах, тематичних презентацій, конкурсів рекламних плакатів тощо та інших інтерактивних форм і методів роботи за участі медичних фахівців, представників громадських  організацій.

Протягом  2020/2021 навчального  року

 1. Проводити тематичні акції, флешмоби, спортивні змагання, конкурси малюнків, плакатів, бліц-опитування, перегляд мультимедійних презентацій, відеороликів тощо, направлених на популяризацію ведення здорового способу життя.

Протягом  2020/2021 навчального  року

 1. Повідомляти відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради та департамент освіти і науки виконкому міської ради про виявлені та підтверджені факти булінгу в закладі. 

Терміново (протягом доби)

 1. Здійснювати контроль за  виконанням чинного законодавства України  з питань протидії булінгу, заборони тютюнокуріння у приміщеннях та на території закладу. 

Протягом  2020/2021 навчального року

13. Розміщувати на інформаційних стендах у  закладі матеріали  щодо відповідальності учасників освітнього процесу за булінг, вчинення учнями правопорушень та злочинів, практичні поради щодо організації здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів тощо.

Протягом  2020/2021 навчального  року

14. Дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із органами та службами».

Протягом  2020/2021 навчального  року

15. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської, педагогічної, учнівської громад щодо використання механізмів захисту прав людини/дитини  в Україні; інтерактивні заняття, тренінги, дискусії, ділові  ігри тощо для вихованців із розглядом реальних життєвих ситуацій  для формування та розвитку життєвих компетенцій учнівської молоді, активної громадянської позиції, правомірної поведінки учнів.

Протягом  2020/2021 навчального  року

16. Залучати учнівську молодь до участі у гуртках закладу, масових заходах різного рівня, роботі в органах учнівського самоврядування.

Протягом  2020/2021 навчального  року                                                                                      

                                 

                                                                                                         Додаток 2

до наказу КПНЗ «СЮТ Покровського району» КМР від 02.09.2020 № _____

 

ПОРЯДОК ДІЙ

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

ТА РЕАГУВАННЯ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Надпись: Для організації роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освітиНадпись: У випадку виявлення булінгу в закладі освіти

 

 

 

Заходи з протидії булінгу в рамках

 Всеукраїнського тижня з протидії булінгу

КПНЗ «СЮТ Покровського району» КМР

 

 

 

19 вересня з педагогічними працівниками закладу було проведено «Педагогічний лекторій «STOP Булінг».

Також відбулася гра з елементами тренінгу для вихованців «Протидія булінгу».

Всі керівники гуртків нашого закладу з 18 по 20 вересня провели у гуртках виховну бесіду «СЮТ – територія прав дитини».